مجموعه aveva plant با بهره گیری از مجرب ترین اساتید کشور ارائه دهنده تخصصی ترین خدمات فنی و مهندسی و آموزشی مجموعه نرم افزارهای شرکت AVEVA می باشد.

این مجموعه سابقه برگزاری دوره های آموزشی در معتبرترین شرکت های مهندسی سراسر کشور را دارد.تعدادی از این شرکت ها عبارتند از:

-- شرکت مهندسین مشاور نارگان

-- شرکت مهندسان مشاور سازه

-- شرکت طراحي و مهندسي صنايع پتروشيمي پیدک (PIDEC)

-- شرکت مهندسین مشاور موننكو ایران

-- شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

-- شرکت مهندسین مشاور ناموران پژوهش و توسعه

-- شرکت مهندسین مشاور چگالش

-- شرکت توگا

-- شرکت ناردیس

-- صنايع دريايي شهيد همتي

-- شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی(HEIDCO)

-- شرکت انرشیمی

-- شرکت پتروساخت چهلستون

-- شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

-- شرکت مهندسی آبسان زلال

-- شرکت مهندسی پترو تدبیر پارس

-- موسسه آموزشی نوین پارسیان

-- و ...

برای آگاهی از شرایط و زمان بندی دوره های آموزشی ما تماس بگیرید:

-- شماره تماس: 09126503172

-- آدرس ایمیل: info@avevaplant.ir

-- شناسه تلگرام: avevaplant@