خدمات ما

 

AVEVA Diagram


توسط اين نرم افزار نقشه هاي هوشمند P&ID توليد مي شوند

توضیحات فروشگاه

AVEVA Instrumentation


توليد مدارك بخش
ابزار دقيق

توضیحات فروشگاه

AVEVA Engineering


این نرم افزار تمامی فعالیت های مهندسی تحت یک دیتابیس مشترک یکپارچه می شوند

توضیحات فروشگاه

 
 

AVEVA Electrical


توليد مدارك
بخش برق

توضیحات فروشگاه

AVEVA E3D


طراحي مدل سه بعدي با قابليت يكپارچه شدن با ساير نرم افزار هاي شركت AVEVA

توضیحات فروشگاه

AVEVA Bocad


طراحي جزئيات استراكچر با قابليت ارتباط كامل دوطرفه با مدل سه بعدي

توضیحات فروشگاه