خدمات ما

 

AVEVA Diagram


توسط اين نرم افزار نقشه هاي هوشمند P&ID توليد مي شوند

توضیحات

AVEVA Instrumentation


توليد مدارك بخش
ابزار دقيق

توضیحات

AVEVA Engineering


این نرم افزار تمامی فعالیت های مهندسی تحت یک دیتابیس مشترک یکپارچه می شوند

توضیحات

 
 

AVEVA Electrical


توليد مدارك
بخش برق

توضیحات

AVEVA E3D


طراحي مدل سه بعدي با قابليت يكپارچه شدن با ساير نرم افزار هاي شركت AVEVA

توضیحات

AVEVA Bocad


طراحي جزئيات استراكچر با قابليت ارتباط كامل دوطرفه با مدل سه بعدي

توضیحات