براي آگاهي از شرايط دوره و ثبت نام در دوره آموزشي AVEVA Bocad از طريق بخش تماس با ما در سايت ، درخواست خود را ارسال فرماييد.

سرفصل دوره آموزشی نرم افزار AVEVA Bocad


1- معرفی نرم افزار و مسیر بکارگیری آن در طول پروژه.

2- ساخت پروژه ، گریدبندی و فازبندی آن.

3- آشنایی با صفحه گرافیکی نرم افزار.

4- کار با منوی نقاط.

5- ایجاد پروفیل ها و پلیت ها.

6- کار با منوی Copy در محیط سه بعدی.

7- ایجاد پروفیل های خاص.

8- نحوه اندازه برداری و اطلاعات برداری از روی قطعات.

9- اتصال از طریق جوشکاری.

10- سوراخکاری قطعات و انواع آن.

11- اتصال از طریق پیچ ها (استانداردها و انواع آن).

12- نماگیری از قطعات و تنظیمات اولیه نماها.

13- PERSPECTIVE.

14- چک کردن یک اسمبلی ایجاد شده.

15- کار با منویCONSTRUCTIONS و پیش فرض های آن.

16- ساخت تیر ورق ها و انواع خاص آن.

17- کلش گیری قطعات.

18- حذف اتصالات جوشی و پیچی.

19- تغییر مشخصات و مقطع پروفیل های ترسیم شده.

20- تغییرات طولی و برش های مورب پروفیل های ترسیم شده.

21- فارسی بر و کات های خاص پروفیل های ترسیم شده.

22- تغییر اتصالات پیچی و جوشی.

23- منوی جستجو و نحوه فیلترینگ آن.

24- تغییر و حذف و اضافه فازها.

25- تغییر و حذف و اضافه گرید بندی ها.

26- تغییر و حذف و اضافه نماها.

27- ویرایش پلیت ها ( فیلت و پخ ).

28- کار با منوی NEW DISPLAY.

29- ایجاد المانهای ساده بتونی.

30- اطلاعات گیری و تغییرات آن بر روی اعضا.

31- کار با منوی 2D و خطوط کمکی.

32- بررسی های لازم و بسیار مهم پروژه ، قبل از ورود به مرحله خروجی.

33- MARKING و فرمول نویسی نحوه معرفی خروجی.

34- ایجاد دفترچه خروجی BOM به همراه لوگوهای پروژه.

35- تعریف لوگوی شرکت جهت خروجی ها.

36- تنظیمات دفترچه خروجی ASSEMBLY PARTS.

37- تنظیمات دفترچه خروجی SINGLE PARTS .

38- خروجی DWG .

39- ساخت LIBRARY یا کتابخانه ها .

40- خروجی نماها ، پلان ها ، پرسپکتیو و تنظیمات آن ها.

و ...