معرفی نرم افزار AVEVA Engineering :

توسط نرم افزار AVEVA Engineering تمامی دیسیپلین هاي مهندسی تحت یک نظام یکپارچه بر روي پروژه کار می کنند. این قابلیت باعث دقت و صحت صد در صدی در فرایند تولید مدارک و دیتاشیت ها، مدل سه بعدی و مدارک خرید می شود چرا که توسط این نرم افزار اطلاعات بر اساس آخرین تغییرات ایجاد شده توسط همه دیسیپلین های مهندسی در همه مدارک اعمال می شود. لذا در هر مقطع زمانی از پروژه ازصحت و انطباق نقشه های P&ID ، مدارک مهندسی ، دیتاشیت ها ، مدل سه بعدی و مدارک خرید اطمینان کامل خواهیم داشت.


از ویژگی های این نرم افزار عبارتست از:

-- تولید مدارك مورد نیاز همه دیسیپلین های مهندسی از اطلاعات موجود در دیتابیس جامع و مشترک این نرم افزار (با رعایت سطح دسترسی کاربرهای هر دیسیپلین )مانند:

-- P&ID / PFD

-- Line List

-- Equipment List

-- Valve List

-- Instrument List

-- I/O List

-- Load List

-- Nozzle List

-- Cable List

و ... .

-- تولید دیتاشیت هاي تجهیزات از اطلاعات تجمیع شده در دیتابیس این نرم افزار .

-- تعریف مراحل پیشرفت پروژه و وزن دهی به هر مرحله از پیشرفت پروژه.

-- ساخت و تکمیل همه لیست ها و مدارک پروژه به شیوه چند بخشی (Multi-Disciplinary) و تعیین سطح دسترسی هر دپارتمان براي تکمیل مدارک.

در این نرم افزار همه مدارك مرتبط مربوط به هر آیتم مانند: P&ID ، دیتاشیت ، مدل سه بعدی ، مدارک سازنده و ... به طور همزمان قابل مشاهده می باشد. این ویژگی از هدر رفتن نفر ساعت پروژه برای جستجو بین مدارک جلوگیری می کند.

در این نرم افزار هر یک از بخش ها و دیسیپلین های مهندسی این امکان را دارد که رویژن های مختلف نقشه های P&ID را مشاهده کرده و تغییرات بین رویژن های دلخواه را روی خود نقشه ها هایلایت کرده وحتی از این تغییرات خروجی اکسل تهیه کند.

-- تولید مدارک MTO مربوط به دیسیپلین هاي مختلف پروژه مانند:

-- Pipe MTO

-- Piping Components & Fitting MTO

-- Steel MTO

-- Steel Cutting List

-- Cable Tray MTO

-- Cable MTO

-- Panel MTO

-- I/O Card MTO

-- Gland MTO

-و ... .

-- امکان یکپارچه شدن با نرم افزارهای شبیه سازی فرایندی مانندPRo II .

-- امکان یکپارچه شدن با نرم افزار تحلیلی مانند ETAP.

-- مدیریت رویژن مدارك تولید شده در پروژه.

-- مدیریت تمامی تگ هاي پروژه در تمامی دیسیپلین هاي مهندسی (فرایند ،اینسترومنت، برق ،پایپینگ ،مکانیک و ...) تحت یک دیتابیس مشترك. .

-- امکان تهیه گزارش هاي نموداري متنوع از وضعیت پیشرفت پروژه.